0909252622

TP.HCM xem xét xử lý các dự án sai phạm

TP.HCM xem xét xử lý các dự án sai phạm

TP.HCM: Không gia tăng áp lực hạ tầng lên khu trung tâm thành phố – TP.HCM vừa yêu cầu Sở Quy hoạch – kiến trúc cân đối các chỉ tiêu kiến trúc quy hoạch đối với các công trình xây dựng trong ô phố để đảm bảo phù hợp Quy chế khu 930ha và không làm tăng áp lực lên hạ tầng kỹ thuật của khu trung tâm thành phố.


203Khu trung tâm cao tầng quận 1, TP.HCM.


UBND TP.HCM vừa có chỉ đạo về việc xử lý các dự án đã được cấp phép xây dựng nhưng chậm triển khai thực hiện trên địa bàn khu trung tâm thành phố.
Theo đó, các dự án chưa khởi công xây dựng và giấy phép xây dựng đã hết hiệu lực khởi công, khi có nhu cầu xây dựng chủ đầu tư phải thực hiện theo Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ.
Thành phố giao Sở Quy hoạch – kiến trúc cân đối các chỉ tiêu kiến trúc quy hoạch đối với các công trình xây dựng trong ô phố để đảm bảo phù hợp Quy chế khu 930ha và không làm tăng áp lực lên hạ tầng kỹ thuật của khu vực.
Đối với các dự án đã khởi công đang ngưng thi công dở dang, chủ đầu tư phải tiếp tục triển khai thực hiện theo nội dung giấy phép xây dựng đã cấp trong thời hạn 6 tháng để sớm hoàn thành công trình đưa vào sử dụng, đảm bảo mỹ quan đô thị khu trung tâm thành phố. Quá thời hạn này mà chủ đầu tư vẫn chưa triển khai thực hiện, Sở Xây dựng sẽ xem xét, xử lý từng trường hợp.
Bên cạnh đó, các sở-ngành liên quan cần yêu cầu các chủ đầu tư sớm hoàn thành công trình đưa vào sử dụng, đảm bảo mỹ quan đô thị trong khu trung tâm thành phố và không chấp thuận đầu tư mới cho các chủ đầu tư nói trên khi chưa xây dựng hoàn thành dự án.
Ngoài ra, với dự án đã tháo dỡ hiện trạng cũ và hiện đang cho thuê kinh doanh các loại hình ăn uống, giữ xe…, UBND TP.HCM giao Sở Kế hoạch và đầu tư phối hợp với UBND quận 1 và quận 3 rà soát, thu hồi các giấy phép đăng ký kinh doanh đã cấp, không cấp mới hoặc gia hạn tại địa điểm này…

About The Author

Mr Property

No Comments

Leave a Reply