0909252622

Tin vui cho người mua nhà sau 1-6

Tin vui cho người mua nhà sau 1-6

Sau ngày 1-6-2016 (thời điểm chấm dứt giải ngân gói tín dụng 30.000 tỉ đồng), người dân có nhu cầu vay vốn mua nhà ở xã hội sẽ vay vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội.

Tại cuộc họp báo định kỳ quý 1-2016 diễn ra ngày 22-4, Sở Xây dựng TP.HCM cho biết sau ngày 1-6-2016 (thời điểm chấm dứt giải ngân gói tín dụng 30.000 tỉ đồng), người dân có nhu cầu vay vốn mua nhà ở xã hội sẽ vay vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội.

Bộ Xây dựng đang dự thảo thông tư hướng dẫn thực hiện nghị định này. Hiện nhiều người dân thuộc đối tượng mua nhà ở xã hội lo lắng vì thời hạn giải ngân gói tín dụng 30.000 tỉ đồng sắp hết, không có nguồn vay lãi suất thấp để mua, thuê mua nhà ở xã hội.

Theo nghị định 100 năm 2015 về quản lý và phát triển nhà ở xã hội, hộ gia đình, cá nhân muốn vay vốn để mua, thuê mua nhà ở xã hội phải có các điều kiện như đủ vốn tối thiểu để tham gia vào phương thức vay vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội, có nguồn thu nhập và có khả năng trả nợ, có hợp đồng mua, thuê mua nhà ở với chủ đầu tư…

Theo Tuổi Trẻ

About The Author

Mr Property

No Comments

Leave a Reply