0909252622

Thiết Kế Căn Hộ De Capella Quận 2

Thiết Kế Căn Hộ De Capella Quận 2

Thiết kế căn hộ De Capella Quận 2

Căn Hộ De Capella Quận 2 được thiết kế hợp lý, hài hòa, để đạt hiệu quả cao nhất trong sử dụng không gian căn hộ.

Các phòng chức năng của căn hộ được phân chia hợp lý nhằm sử dụng không gian hiệu quả và thiết kế với nhiều mặt thoáng và cửa sổ nhằm tận hưởng ánh sáng tự nhiên và lưu thông không khí.

Mặt bằng căn hộ De Capella tầng 19 đến 21

Mặt bằng căn hộ De Capella tầng 19 đến 21

Mặt bằng căn hộ De Capella tầng 9 đến 12

Mặt bằng căn hộ De Capella tầng 9 đến 12

Mặt bằng căn hộ De Capella tầng 13 đến 18

Mặt bằng căn hộ De Capella tầng 13 đến 18

Mặt bằng căn hộ De Capella tầng 8

Mặt bằng căn hộ De Capella tầng 8

Mặt bằng căn hộ De Capella tầng 5 6 7

Mặt bằng căn hộ De Capella tầng 5 6 7

Mặt bằng căn hộ De Capella tầng 4

Mặt bằng căn hộ De Capella tầng 4


XEM THÊM : Giá Bán Căn Hộ De Capella Quận 2

About The Author

Mr Property

No Comments

Leave a Reply