0909252622

Nga: Miễn phí thuê đất ở vùng Viễn Đông

Nga: Miễn phí thuê đất ở vùng Viễn Đông

Sputnik News đưa tin, ngày 1/6, Nga ban hành đạo luật mới, theo đó công dân Nga có thể nhận một hec-ta đất miễn phí ở vùng Viễn Đông.

Miễn phí thuê đất ở vùng Viễn Đông
Ảnh: Sputnik News

Chương trình nhằm thu hút nhiều người dân đến Viễn Đông định cư, phát triển kinh tế bởi đây là một khu vực có nhiều tiềm năng nhưng dân số hiện đang quá thưa thớt.

Cụ thể, mỗi người dân sẽ được cho thuê miễn phí 1 hecta đất trong 5 năm để làm nông lâm nghiệp. Sau 5 năm, nếu người thuê chứng minh được hiệu quả sử dụng đất, diện tích đất này sẽ trở thành tài sản riêng của họ, nếu không sẽ phải trả lại cho chính phủ Nga.

Bộ Phát triển Viễn Đông thông báo rằng hiện nay có 9% người Nga sẵn sàng tham gia chương trình “Hec-ta đất Viễn Đông”.

(Theo toquoc.gov.vn)

About The Author

Mr Property

No Comments

Leave a Reply