0909252622

Không được phân lô bán nền trong KDC Bình Trưng Đông – Cát Lái

Không được phân lô bán nền trong KDC Bình Trưng Đông – Cát Lái

UBND Thành phố đã giao UBND quận 2 đôn đốc các đơn vị có các dự án trong khu dân cư Bình Trưng Đông – Cát Lái khẩn trương triển khai việc xây dựng nhà ở để sớm giải quyết thủ tục và cấp giấy chứng nhận cho khách hàng.

TP.HCM: Không được phân lô bán nền trong KDC Bình Trưng Đông - Cát Lái

Mặt bằng KDC Bình Trưng Đông – Cát Lái diện tích khoảng 510 ha

Danh sách các đơn vị gồm: Công ty TNHH MTV Xây dựng và kinh doanh nhà Phú Nhuận, Công ty TNHH Tư vấn thiết kế xây dựng và giao thông Hoằng Gia, Công ty Cổ phần Eden, Công ty Công trình công cộng quận 1, Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Tân Tạo và Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng kinh doanh nhà Bến Thành.

UBND Thành phố cũng nêu rõ yêu cầu là các công ty này chỉ được chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở sau khi đã đầu tư xây dựng nhà ở theo quy hoạch được duyệt (không được chuyển nhượng nền đất).

Theo cafeland

About The Author

Mr Property

No Comments

Leave a Reply