0909252622

Infographic: Sự phát triển “chóng mặt” những doanh nghiệp địa ốc

Infographic: Sự phát triển “chóng mặt” những doanh nghiệp địa ốc

Tăng vốn để đáp ứng nhu cầu đầu tư thiết thực hiện đang là chiến lược sống còn đối với các doanh nghiệp địa ốc. Thời gian gần đây, đón đầu cơ hội phục hồi của thị trường, nhiều doanh nghiệp bất động sản liên tục tăng vốn một cách chóng mặt.

Sau đây là một số doanh nghiệp địa ốc có tốc độ tăng vốn tiêu biểu:

Những doanh nghiệp địa ốc tăng vốn một cách nhanh chóng.
Những doanh nghiệp địa ốc tăng vốn một cách nhanh chóng.

(Theo Cafeland)

About The Author

Mr Property

No Comments

Leave a Reply