0909252622

Cho thuê đất theo giá thị trường tại Tp.HCM

Cho thuê đất theo giá thị trường tại Tp.HCM

UBND TPHCM vừa ban hành quyết định đơn giá thuê đất trên địa bàn TP.

Theo đó, đơn giá thuê đất 1 m2/năm được xác định bằng giá đất của 1m2 tính tiền thuê đất nhân với tỉ lệ phần trăm tính tiền thuê đất. Trong đó, giá tính tiền thuê đất do UBND TP công bố hằng năm.

Trường hợp giá đất do UBND TP quy định và công bố hằng năm chưa sát với giá thị trường thì sẽ được xác định lại tùy theo mục đích đất thuê để tính tiền thuê đất; tỉ lệ phần trăm tính tiền thuê đất được xác định tùy theo khu vực và mục đích sử dụng đất thuê.

Đối với đất thuê sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối; đất làm mặt bằng sản xuất kinh doanh của dự án thuộc lĩnh vực khuyến khích đầu tư, lĩnh vực đặc biệt khuyến khích đầu tư thì tỉ lệ phần trăm tính bằng 0,5 lần tỉ lệ theo mục đích sử dụng và cho tất cả các khu vực.

Đơn giá thuê đất để xây dựng công trình ngầm (không là phần ngầm của công trình xây dựng trên mặt đất) được xác định bằng 30% đơn giá thuê đất trên bề mặt có cùng mục đích sử dụng. Riêng Khu Công nghệ cao TP và Khu Công viên Phần mềm Quang Trung sẽ áp dụng theo quy định riêng.
Đơn giá thuê đất của mỗi dự án được ổn định là 5 năm.

Theo Người Lao Động

About The Author

Mr Property

No Comments

Leave a Reply